Polityka prywatności

§ 1 DEFINICJE

 1. Administrator – Green and Gray Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa (KRS: 0000664286, NIP: 7010667525, REGON: 366593344) który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisów.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 2. a) Poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych (w szczególności adresu e-mail, imienia, nazwiska i innych danych kontaktowych) oraz przekazywanie ich do baz danych osobowych będących w utrzymaniu przez UAB MailerLite, J. Basanavičiaus g. 15, Vilnus, Lithuania oraz firmę The Rocket Science Group, LLC z siedzibą w Atlancie, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, GA 30308, USA
 3. b) Poprzez zapisanie na urządzeniach końcowych plików cookie (potocznie „ciasteczka”);
 4. c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego – firmy Zenbox Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-200) u. Dąbrowskiego 7;
 5. d) Poprzez gromadzenie danych statystycznych przez operatora usługi analityki statystycznej – firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

§ 3 INFORMACJE W FORMULARZACH

 

 1. Serwis zbiera informacje podane w dobrowolny sposób przez użytkowników serwisów wskazanych w §1 pkt 5.
 2. Serwis ponadto zbiera informacje o parametrach połączenia (tj. oznaczenie czasu, rodzaju urządzenia, jego rozdzielczości, posiadanego systemu operacyjnego oraz adresu IP).
 3. Dane z formularzów są udostępniane podmiotom trzecim tylko po uprzedniej zgodzie osoby, której dane dotyczą i zawierają dane umożliwiające nawiązanie kontaktu (tj. Imię, nazwisko, e-mail, telefon, firma).
 4. Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
 5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. wygenerowanie i dostarczenie zamówienia (publikacji elektronicznej), rejestracji umożliwiającej swobodne wejście na organizowaną przez Administratora lub jego partnera imprezę / event lub w celu nawiązania kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazywane niezwłocznie lub przechowywane w bazie danych zarządzanej przez Administratora.

§ 4 INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu i współpracujące z nim podmioty wskazane w §2 pkt 1.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 9. a) sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. b) stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 14. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami ochrony prywatności firm, z którymi współpracuje.

§ 5 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z GRUPY SERWISÓW

 

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacji o aktywności Użytkownika w serwisie.
 2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu, gdy użytkownik złoży oświadczenie o wycofaniu przetwarzania swoich danych osobowych lub gdy ustanie prawnie uzasadniony okres przetwarzania pozyskania danych.
 3. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawie do przenoszenia danych.

§ 6 CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP oraz pozostałe dane wymienione w §3 oraz §4) gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami są przetwarzane przez Administratora w celach określonych w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.
 2. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści zgromadzonych w Serwisie.
 3. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawny stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 4. W celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w § 7.
 5. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  a) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

  b) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

  c) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

  d) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

  e) W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

§8 REKLAMA KONTEKSTOWA

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.
 2. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie.
 3. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 4. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 5. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni).
 6. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

§ 9 LOGI SERWERA

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  a) Czasu nadejścia zapytania;

  b) Czasu wysłania odpowiedzi

  c) Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP / HTTPS

  d) Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http

  e) Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisów Administratora nastąpiło przez odnośnik

  f) Informacje o przeglądarce użytkownika

  g) Informacje o adresie IP i przybliżonej jego lokalizacji

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane wskazane w pkt 2 niniejszego paragrafu są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

§ 10 UDOSTĘPNIANE DANYCH

 

 1. Dane podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Udzielenie zgody na udostępnianie danych odbywa się podczas pierwszego pozostawienia danych osobowych
 4. Zgodna na udostępnianie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta przez osobę, która te dane pozostawiła.
 5. Administrator serwisu – na wniosek osoby fizycznej, której dane zostały podane w serwisach – może wykreślić. Osobie takiej przysługuje prawo do „bycia zapomnianej” poprzez całkowite usunięcie danych osobowych dotychczas zgromadzonych przez Administratora.
 6. Administrator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranym przez Serwisy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 7. Dane osobowe pozyskane na podstawie Prawa Prasowego mogą być wydawane organom państwowym wyłącznie po nakazie sądowym. Dziennikarzom przysługuje prawo do odmowy podania informacji w oparciu o tajemnicę zawodową.

§ 11 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 

 1. W przypadku, gdy użytkownik serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki interneowej.
 2. Administrator serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies, o których mowa w 1 niniejszego paragrafu, a które mogą być niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudniać, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwiać korzystanie ze stron www zarządzanych przez Administratora.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies w przeglądarkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi tych przeglądarek.

§ 12 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie to wymagać obowiązujące prawo lub zmianie ulegną warunki technologiczne i techniczne funkcjonowania serwisów lub zmianie ulegnie którykolwiek z partnerów serwisu.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności – 21.09.2022 r.