Programy dla CSR i ESG

Image

Internetowa szkoła dla seniora

ABCsenior.com

Firmy odpowiedzialne społecznie w ramach działań z obszaru ESG i CSR edukują konsumentów, wyrównując szanse w mądrym i bezpiecznym kupowaniu, niezależnie od wieku.

Postępujące wykluczenie cyfrowe wymaga intensywnego zaangażowania biznesu w edukację, aby starsi klienci byli wstanie samodzielnie radzić sobie w nowych kanałach komunikacji i sprzedaży.

Image

Kongres Gospodarki Senioralnej

W ciągu najbliższych lat co trzecia osoba w Europie będzie seniorem. To efekt starzenia się społeczeństw. Zmienia się sytuacja demograficzna na świecie i zmieniają się sami seniorzy. Stereotypy na temat starości często są nieprawdziwe i krzywdzące dla osób starszych. Zrozumienie tej grupy, uświadomienie sobie ich ograniczeń i potrzeb wydaje się kluczowe dla sprawnego funkcjonowania w starzejącym się świecie

Szkolenia

Zajęcia i warsztaty z obszaru wsparcia w procesie starzenia się.